Kidskine is een verzamelnaam voor de mogelijkheden van therapie bij kinderen die in deze praktijk aangeboden worden. Kinderen kunnen op verschillende gebieden anders ontwikkelen ten opzichte van leeftijdsgenootjes. Stimulatie van (psycho)motorische vaardigheden is dan soms wenselijk. U kan hier steeds met uw specifieke vraag terecht. Indien uw vraag niet binnen de praktijk opgelost kan worden, wordt gezocht naar hulp bij collega’s zodat u wel verder geholpen kan worden.

Specialisaties van de praktijk zijn:

  1. -NDT Bobath (NeuroDevelopmentalTreatment) met specifieke specialisatie voor baby’s en jonge kinderen

  2. -Ontwikkelingsbegeleiding

  3. -Kinderrevalidatie


Kidskine zoekt indien nodig mee naar orthopedische oplossingen zoals orthese materiaal, in samenwerking met een specialist ter zake.